Essays van een Huiskamerfilosoof 

Mise en abyme

Het Mensenbrein, de “supercomputer", op het verkeerde been

Het mensenbrein is de "supercomputer" in het mensenhoofd, de meest ingewikkelde organische supercomputer dat evolutie van leven op planeet Aarde heeft voortgebracht.

...Een "supercomputer" dat niet "logisch" werkt (...denkt...)…

The Raven (Edgar Allan Poe)

Houtsnedes:  Gustave Doré 

"The Raven" is een gedicht  van de negentiende-eeuwse Amerikaanse schrijver en dichter Edgar Allan Poe (1809-1849). Het is een gedicht uit het "gotische genre".

Gustave Doré (1832-1883) was een van de kunstenaars die het inmiddels klassiek geworden gedicht illustreerde. …

© Jur Kuipers 2013