De Melkweg -> De eeuwigheid in de ogen

Bé Kuipers, mijn vader, overleed op 5 juni 2011, 74 jaar oud.

Bijgaand stuk mailde ik vrienden één dag voor zijn overlijden…

Nu dus op JUR’s BLOG.

Ter nagedachtenis aan mijn lieve vader.

Hij heeft een leegte achtergelaten die ik altijd zal blijven voelen…

Ik mis mijn vader.


De eeuwigheid in de ogen

(e-mail van 4 juni 2011)


Mijn vader ligt dood te gaan...

Dan zie ik dit …

GEWELDIG!

...Kijk naar mijn handen die typen (kan niet blind-typen helaas).

...Ik voel de aanslagen.

4 MILJARD jaren van evolutie.

Ik, "Mens", ben mij bewust dat ik leef.

Probeer "oorzaak en gevolg" te beredeneren...

Ik ben een product van natuurlijke selectie.

Ik voel dat ik leef.

4 MILJARD jaren "schaven en timmeren" en ik zit hier!

Ik weet dat mijn vader (waarschijnlijk) binnenkort zal sterven...

Door hem werd het estafettestokje van "het leven" ook aan mij doorgegeven.

Ik krijg geen nakomelingen, maar twee andere kinderen van hem hebben ze wél.


Estafettestokje...

De meest succesvolle aap op de planeet…, Homo sapiens

"Wetende Mens", ben ik!

De Melkweg en de sterren roepen gedachten van verdriet op…

…Maar ook het besef van mijn eigen bestaan en de wetenschap dat ook ik zal sterven.

Sterven is noodzakelijk voor het voortbestaan.


Houdt het sterven op dan is er geen leven meer

Charles Darwin zag dit in.

De meeste mensen zullen geen weet hebben dat mijn vader "er binnen afzienbare tijd is geweest”.

Het is goed zo.

Het leven gaat door.

...

...En dan zie ik beelden van de Melkweg op het internet...

Zie ik in hoe nietig ik ben.

Maar ook hoe mooi het besef te hebben dat ik besta.

Pijn, ziekte, dood...

Het hoort erbij.

Eens zal ook ik sterven.


Beelden van de eeuwigheid

Zie de fascinatie die "Wij Mensen" hebben voor de sterrenhemel

Voel aan waarom we ons daardoor bewust worden van de betrekkelijkheid van ons bestaan als we naar de sterren kijken... 

Waarom?

Hoe?

Vragen…

Zoeken naar antwoorden…

...

Mijn vader bracht mij de liefde voor de natuur bij


Mijn vader heb ik nog enigszins kunnen uitleggen hoe ecosystemen werken en hoe al het leven in elkaar grijpt, - vervlochten is.

Waarom wij NIET BOVEN de natuur staan, maar er ONDERDEEL VAN zijn.

Hoe "Wij Mensen" ons daar veel te weinig bewust van zijn, 

met alle zichtbare gevolgen van dien.

"Einde van sterven" voor heel veel levende wezens.

UITsterven

Het leven gaat door…

HOE DAN OOK!

Mijn vader heeft zijn steentje bijgedragen.

Hij leeft in mij voort.

Dit geeft mij troost.

...

Kinderen die buiten spelen terwijl ik in bange afwachting ben...

Mijn vader vecht voor wat 'ie waard is (gelukkig niet bewust).

In de supermarkt loop ik van binnen te huilen…

...ik zie lachende Mensen.

Bij het afrekenen zegt een mooi meisje (...waar ik inmiddels te oud voor ben…) ;

 "Een mooi weekend meneer"

"Dankjewel" zeg ik…

Ze hoeft niet te weten wat mijn vader is overkomen.

...

Het leven gaat door.

Annie Darwin

Annie Darwin  1841-1851

Het is goed zo.

...

Darwin vond dit ook.

Charles Darwin had een leven vol verdriet en pijn. Dierbaren ontvielen hem, waaronder een dochtertje van 10 jaar oud.

"Het leven is FANTASTISCH!"* zeg ik wel eens.

Kingdom of Heaven is NU!" - roep ik.

Darwin zegt het anders, maar het komt op hetzelfde neer.

Darwin aged 51-ca.1854

Charles Darwin ca. 1854

Lees de rode tekst.

...

Het leven gaat door!

Het is goed zo.


Jur.


Slotwoord uit "De Oorsprong Der Soorten" van Charles Darwin (1859) ;

Het is interessant om een overwoekerde rivieroever te beschouwen, bekleed met talrijke planten van velerlei aard, met zingende vogels in het struikgewas, met allerlei rondfladderende insecten, met wormen wroetend door de vochtige aarde, en daarbij te bedenken dat deze minutieus geconstrueerde vormen, zo verschillend van elkaar, en zo afhankelijk van elkaar op een zo complexe manier, allemaal zijn geproduceerd door wetten die om ons heen werkzaam zijn. 

Deze wetten, in de ruimste zin genomen, zijn: 

Groei met Reproductie; 

Erfelijkheid, die bijna impliciet volgt uit reproductie; 

Variabiliteit ten gevolge van de indirecte en directe werking van de uitwendige levensomstandigheden, en ten gevolge van gebruik en onbruik; 

een Snelheid van Toename die zo hoog is dat zij leidt tot een Strijd om het Leven en als een gevolg daarvan tot Natuurlijke Selectie, die Divergentie van Karakteristiek en de Extinctie van de minst verbeterde vormen met zich meebrengt. 

Aldus volgt direct uit de oorlog in de natuur, uit hongersnood en dood, de meest verheven zaak die wij ons kunnen indenken, namelijk de productie van de hogere dieren. 

Er is grandeur in deze visie op het leven, met zijn verschillende krachten die oorspronkelijk zijn ingeblazen in een paar vormen, of in één vorm alleen; en in de visie dat, terwijl deze planeet is blijven rondcirkelen volgens de vaste wet van de zwaartekracht, er uit zo een eenvoudig begin een eindeloze reeks vormen, prachtig mooi en schitterend, zijn geëvolueerd, en onophoudelijk evolueren.


Charles Darwin Signature Black


Van Dale woordenboek ;

1fan·tas·tisch bn, bw aan fantasie ontsproten toverachtig mooi ongelooflijk, zeer: ~ duur

2fan·tas·tisch tw enorm, geweldig


Portret van Bé Kuipers gemaakt op 16 november 2008 door mijn oom Frits de Kiewit, jongste broer van mijn moeder (Wil Kuipers-Noordervliet).

Foto’s Annie -en Charles Darwin zijn vrij van auteursrechten (auteursrecht verlopen).

Time-Lapse video, op deze webpagina ingesloten van Vimeo, van fotograaf Randy Halverson (dokalapse.com en vimeo.com/dokalapse). 

Zie eventueel artikel via deze link: Robo-Camera Rig Animates the Night Sky

Darwin’s in memoriam voor zijn dochter Annie: Charles Darwin’s memorial of Anne Elizabeth Darwin


© Jur Kuipers 2013