Het is maar "Metadata"

Dat de privacy van de burger zo langzamerhand niet veel meer voorstelt is het afgelopen jaar wel gebleken. 

Wie nog nooit van Edward Snowden heeft gehoord moet wel haast van een andere planeet afkomstig zijn…

Edward Snowden, die voorlopig assiel heeft gekregen in Rusland, leidde aanvankelijk als systeembeheerder van Booz Allen Hamilton (en zo werkend voor de inlichtingendienst NSA) op Hawaï (V.S.) een comfortabel bestaan. Mooi huis… Salaris van ruim $200.000,- … Hij werd na zijn vlucht naar Hongkong geïnterviewd door Glenn Greenwald, een journalist die tot voor kort voor The Guardian werkte. Wat bezielt iemand om alles op te geven en klokkenluider te worden? 

Hier dat interview met Snowden dat in juni 2013 door The Guardian op het internet werd gezet (gefilmd door journalist Laura Poitras):

‘I don’t want to live in a society that does these sort of things'

The Guardian (link): Edward Snowden: the whistleblower behind the NSA surveillance revelations (10 juni 2013)

Glenn Greenwald en Laura Poitras hebben vooral via The Guardian, The Washington Post en Der Spiegel veel van de door Edward Snowden gelekte documenten openbaar gemaakt.

Waren de onthullingen van Chelsea Manning (geboren als Bradley Manning) via Wikileaks - wat vooral ging over het gedrag van het Amerikaanse leger tijdens de Golfoorlog - en de Irakoorlog -  al schokkend te noemen... - De inhoud van de documenten die door Snowden zijn gelekt - worden nu door heel veel burgers in het “vrije westen” als verbijsterend ervaren.

Sinds 9/11 schijnt de overheid iedereen te willen bespioneren… Want je weet maar nooit… Achter iedere voordeur een potentiële terrorist. We moeten er toch alles aan doen zodat terroristische aanslagen kunnen worden uitgesloten?!? Dus waarom niet hè? Lekker veilig. Goed voor de nachtrust.

“Ik heb immers niks te verbergen”

Persoonlijk vind ik de redenering “als je niks verdachts doet hoef je je geen zorgen te maken” nergens op slaan.

“Privacy” bestaat niet meer. Daar lijkt het tenminste op.

Mikko Hyppönen, computer-beveiligingsexpert, probeert in bijgaande TED-video uit te leggen - van wat nu via Snowden bekend is geworden - welke technische middelen inlichtingendiensten tegenwoordig zoal hebben en waarom dit een grove schending van de privacy is. De democratische rechtsstaat lijkt failliet. Burgers moeten dit niet pikken! (Nederlands ondertiteld);

Omdat o.a. Microsoft en zelfs Apple niet betrouwbaar meer lijken pleit Mikko Hyppönen voor het gebruik van opensource software. Hij suggereert dat Amerikaanse softwarebedrijven, waarschijnlijk onder druk van de overheid aldaar, niet erg betrouwbaar meer zijn. Hij voert o.a. aan dat sinds het in Zweden ontwikkelde VoIP-programma Skype verkocht is aan het Amerikaanse Microsoft het zo lek is als een mandje, dit terwijl het daarvoor zeer goed versleuteld was en zo niet kon worden afgeluisterd*. Microsoft’s Outlook.com (vroeger Hotmail)** en Google’s Gmail zijn sowieso zeer onbetrouwbaar. En het op het internet zoeken m.b.v. de Yahoo! zoekmachine is al helemaal af te raden, want die is door de Amerikaanse inlichtingendienst gehackt… (zie video);


PRISM-Provider-Collection

The Washington Post (link): NSA slides explain the PRISM data-collection program (juni 2013 en juli 2013)

The Washington Post (link): NSA infiltrates links to Yahoo, Google data centers worldwide, Snowden documents say (30 oktober 2013)

Het was trouwens al enige tijd bekend dat de Nederlandse inlichtingendiensten op grote schaal de burger in de gaten houden...

link: Webwereld - Nederland 'kampioen' eigen burgers aftappen (29 mei 2008)

citaat: 'Onlangs werd bekend dat in de Verenigde Staten over het heel 2007 2208 taps zijn uitgevoerd.  Dat aantal luisteren de Nederlandse opsporingsdiensten in anderhalve dag af. De statistische kans dat een Nederlandse burger onder de tap komt is daarmee maar liefst 177 keer groter dan een Amerikaanse burger'

...Dit was in mei 2008, nog voor het lekken van Edward Snowden, …in werkelijkheid bleek het nog een tandje erger…en ook de Amerikaanse burger wordt door zijn eigen regering veel uitgebreider bespioneerd dan aanvankelijk gedacht blijkt nu. 

link: Forse stijging internettaps door overheid - nrc.nl (19 juli 2013)

In Duitsland hield de Amerikaanse inlichtingendienst NSA (National Security Agency) de telefoonverbindingen van honderdduizenden burgers in de gaten door daarvan de “metadata” op te slaan.

Der Spiegel: NSA überwacht 500 Millionen Verbindungen in Deutschland , hetzelfde stuk in het Engels: NSA Spies on 500 Million German Data Connections - Spiegel Online

GCHQ (Government Communications Headquarters), de Britse inlichtingendienst dat nauw samenwerkt met de NSA, kan er ook wat van… Der Spiegel: How GCHQ Monitors Germany, Israel and the EU

Maar liefst 50.000 computernetwerken werden door de NSA geïnfecteerd met malware (computervirus), o.a. het Belgische Belgacom werd zo geïnfiltreerd (link): NRC: ‘Netwerk Belgacom afgeluisterd door Britse of Amerikaanse inlichtingendiensten’

Het NRC Handelsblad had met dit (Engelstalige) artikel de primeur: NSA infected 50,000 computer networks with malicious software

Onze eigen Minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk, die verantwoordelijk is voor het telefoon -en internetverkeer in Nederland, reageerde aanvankelijk nogal lakoniek op de commotie die ontstond door wat er door Edward Snowden boven water kwam. In de Tweede Kamer hield hij zijn iPhone omhoog en zei met zoveel woorden dat het allemaal wel meevalt. “Het is maar metadata” - er is niet afgeluisterd… Dus… Waar maak je je druk om...

Uit “metadata” is wel degelijk heel veel af te leiden… Niet alleen met wie je met je mobieltje belt…, maar ook waar je je op dat moment bevindt…, waar je naartoe gaat…, hoe lang je ergens bent...

De Duitse Walter Spitz wilde van zijn telefoonprovider wel eens weten wat er zoal van zijn mobiele telefoon werd opgeslagen… Dit had nogal wat voeten in de aarde… Uiteindelijk kreeg hij een CD met metadata van zijn mobiele telefoon toegestuurd… Hier zijn verhaal (Nederlands ondertiteld);

De Nederlandse Rijksoverheid stelt wat betreft opslag van telefoon -en internetgegevens het volgende***:

De  verplichting van aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken of -diensten om de verkeersgegevens met betrekking tot internet te bewaren, wordt met ingang van 16 juli 2011 aangepast. Met ingang van die datum zijn de aanbieders verplicht deze gegevens te bewaren voor een termijn van zes maandenHet betreft de verkeersgegevens over het gebruik van e-mail, internettelefonie en toegang tot het internet (=“metadata”, -Jur). Politie en justitie kunnen de gegevens gebruiken voor de opsporing en vervolging van ernstige misdrijven. De bewaartermijn voor gegevens rond telefonie over een vast of mobiel netwerk blijft twaalf maanden. Met de nieuwe regeling blijft het kabinet binnen de grenzen van de Europese richtlijn dataretentie, die voorschrijft dat de te bewaren gegevens door de aanbieders ten minste zes maanden en ten hoogste twee jaar opgeslagen moeten worden vanaf de datum van de communicatie. Bij de bewaarplicht gaat het niet om de inhoud van de communicatie, maar om de gegevens over de contacten en het belgedrag van personen, de zogenaamde verkeersgegevens (=“metadata, - Jur).

Er wordt zo (mogelijk) over je schouders mee gekeken. Van “gegevensopslag in de wolk”, wat ons steeds meer wordt opgedrongen, beginnen inlichtingendiensten al helemaal te kwijlen…

Dit alles heeft vermoedelijk niet alleen met terrorismebestrijding te maken. Een profiel maken van elke burger is hoogstwaarschijnlijk het doel. Omgekeerd krijgt de burger steeds minder te weten wat de overheid zoal uitspookt… Controle op activiteiten op inlichtingendiensten wordt in het geheim uitgevoerd. Dankzij Edward Snowden weten we nu iets meer van de activiteiten van inlichtingendiensten.

Inlichtingendiensten hebben zich sinds 9/11 zoveel macht toegeëigend dat de democratische rechtsstaat in gevaar komt.

Niet alleen mijn mening.

Amerikaanse inlichtingendiensten, met name de NSA, schijnen in Europa onbeperkt hun gang te mogen gaan. De “geschrokken reacties” van regeringsleiders op openbaarmaking van gelekte stukken - via Edward Snowden - lijken geveinsd,- dit allemaal om de Doos van Pandora die op een kier stond weer dicht te stampen (presidenten, regeringsleiders; ze staan er allemaal bovenop te springen). Lees bijvoorbeeld dit artikel (link): German Intelligence Agencies Used NSA Spying Program ...

Pas toen bekend werd dat de NSA jarenlang het mobieltje van bondskanselier Angela Merkel had afgetapt werd door Europese regeringsleiders verontwaardigd gereageerd. Der Spiegel: NSA-Überwachung: Merkels Handy steht seit 2002 auf US-Abhörliste 

Vervolgens kwam ook nog naarboven dat GCHQ via de Britse ambasade in Berlijn al jarenlang de Duitse regering bespioneert. 

Der Spiegel: Friendly Fire: How GCHQ Monitors Germany, Israel and the EU

Wat dit nu met terrorismebestrijding te maken heeft?!? 

Er zijn er die opperen dat de V.S. niet alleen om veiligheidsredenen spioneert, maar dat het mogelijk ook zou kunnen gaan om economische spionage. M.a.w. om de eigen concurrentiepositie te bevoordelen.

Regeringen leken niet compleet op de hoogte te zijn geweest van de spionageactiviteiten van NSA en GCHQ… Regeringsleiders roepen om maatregelen en de relatie met de V.S. lijkt door alle onthullingen te zijn verstoord. Je zou zeggen dat Edward Snowden inmiddels wel welkom zou zijn in een aantal Europese landen. Edward Snowden heeft Europa immers een dienst bewezen. 

Niets is minder waar… Dit bleek wel toen op 2 juli van het afgelopen jaar het Boliviaanse regeringsvliegtuig met president Evo Morales aan boord gedwongen werd in Wenen te landen. 

Morales was van een ernergieconferentie in Moskou onderweg naar huis toen ineens - tijdens de vlucht - het luchtruim boven Frankrijk en Portugal gesloten werd. Ook over Italië mocht niet gevlogen worden. In Spanje mocht nog wel bijgetankt worden, zodat Morales’ vliegtuig niet anders kon dan in het Oostenrijkse Wenen te landen. In Wenen moest Morales noodgedwongen tien uur lang in de lobby van het vliegveld verblijven… Oorzaak van dit alles was mogelijk een terloopse opmerking van Morales op die betreffende conferentie dat Snowden in zijn land assiel zou kunnen krijgen. Edward Snowden bivakkeerde toen nog "in het niemandsland" op het vliegveld in Moskou... Bolivia was één van de landen waar Snowden assiel had aangevraagd en Morales had al eens eerder opgemerkt dat Snowden van harte welkom is in Bolivia. Snowden zou dus, zo werd door de pers gesuggereerd, mogelijk aan boord van het presidentiële Boliviaanse vliegtuig kunnen zitten… De Oostenrijkse douane moest in Wenen voor “paspoortcontrole” toegang tot dat vliegtuig worden verleend… Na het voorval lieten Frankrijk en Portugal weten dat er sprake was van “technische problemen” en dat het niet de bedoeling was geweest om Morales expres te hinderen met zijn terugreis… 

link: The New York Times - New Rumor of Snowden Flight Raises Tensions

link: CNN - Snowden rumors temporarily ground Bolivian president's plane

link: The Guardian - Bolivian president's jet rerouted amid suspicions Edward Snowden on board

Het lijkt er dus sterk op dat West-Europese landen “ondanks alles” willen voorkomen dat Edward Snowden de dans ontspringt en willen meewerken aan de arrestatie van -en uitlevering aan de V.S. van Edward Snowden. Laat men zich nu intimideren door de V.S. of zijn de banden met de West-Europese regeringen in werkelijkheid nauwer dan men met de “verontwaardigde reacties” op alle onthullingen wil doen geloven?

…De onthullingen, DANKZIJ EDWARD SNOWDEN, werden steeds spectaculairder… Zelfs zodanig dat het amper meer te geloven is… En toch schijnt het allemaal waar te zijn…

Der Spiegel: Neue Dokumente: Der geheime Werkzeugkasten der NSA (zie vooral ook bovenstaande video met Mikko Hyppönen)

Veel onthullingen zullen nog volgen liet Glenn Greenwald op 27 december jl. via een videoverbinding op een hackersconferentie in Hamburg weten… Zie hier zijn complete keynote;

30c3 keynote with Glenn Greenwald

Het is steeds meer de overheid die bepaalt hoe de burger zich moet gedragen. Diezelfde burger krijgt echter steeds minder informatie over hoe de overheid zich gedraagt. De overheid maakt misbruik van de situatie door de vrijheid van de burger steeds verder in te perken.

Hoe kan ik als burger nog weloverwogen mijn stem uitbrengen als ik me niet meer goed kan laten informeren? 

Wat stelt democratie zo nog voor?

Waarom moet er een rechtszaak - aangespannen door burgers - aan te pas komen om Minister Plasterk tot openheid van zaken te dwingen? Link (via bureau Brandeis): Persbericht: Burgers dagen Plasterk vanwege samenwerking NSA****

Hoe kan ik nog vertrouwen hebben in overheidsdiensten die zoals nu blijkt zaken uitspoken waar ik niks van af mag weten?

De Tweede Kamer geen controlerende taak meer lijkt te hebben?

Als je het aan de grote klok hangt ben je de klos zo blijkt… Heb je geen leven meer. Wordt je voor landverrader uitgemaakt. Ga je voor jaren achter de tralies. Lees wat met Manning is gebeurd (link): The New York Times - Bradley Manning’s Excessive Sentence

...Nu ik dit op mijn website zet ben ik - voor zover ik dit al niet ben - verdacht…

Op de vraag aan Luitenant Generaal James R. Clapper, - hoofd van de Amerikaanse Inlichtingendiensten, tijdens een openbare hoorzitting voor een senaatscommissie (maart 2013), of de NSA om het even wat voor data van miljoenen of honderden miljoenen Amerikanen verzamelt antwoordde hij: “NO SIR! NOT WITTINGLY” Dit was gelogen zo bleek later. Ondanks dit heeft dit liegen voor Clapper geen consequenties. (?!?)

link: The New York Times - Earlier Denials Put Intelligence Chief in Awkward Position  

Clapper die Snowden maar al te graag achter de tralies ziet verdwijnen had overigens in het verleden een leidinggevende functie bij Booz Allen Hamilton, het bedrijf waar Edward Snowden tot voor kort werkte... Kleine wereld… Dit terzijde.

Generaal Keith B. Alexander, nu nog baas van de NSA, merkte op dat het niet alleen maar “geluk” is dat er nog geen tweede 9/11 heeft plaatsgevonden. Er zouden dankzij de NSA zo tientallen aanslagen voorkomen zijn… Maar hoe geloofwaardig is dit dan?*****

Door IEDEREEN in de gaten te houden valt er altijd wel iemand door de mand nietwaar? Merkwaardig dat er dan nog steeds aanslagen plaatsvinden… Dus waarom niet nóg meer dichttimmeren? 

phone 190

Dit is Big Brother!****** 

...Eigenlijk is het al zover... want de smartphone die vrijwel iedereen op zak heeft en van afhankelijk is geworden is immers een “tracker”… link: The New York Times - That's Not My Phone, It's My Tracker - NYTimes.com

Waarom niet (vanaf geboorte) iedereen een chip onder de huid aanbrengen en op elk huis een nachtslot, met stil alarm, dat koppelt met centrale bewakingsdienst - na 23.00u 's avonds niemand meer zonder toestemming de deur uit. Camera's op iedere hoek van de straat. Zo ALLES onder controle! 

Ik overdrijf… (mag ik hopen…)

De veiligheid van de burger staat voorop… Dat snap ik… Maar het moet toch niet zo zijn dat inlichtingendiensten een staat in een staat gaan vormen! We leven verdomme in een democratie! Zijn er geen betere controlemogelijkheden op die diensten? Van wat uit de gelekte documenten is gebleken is een en ander behoorlijk uit de hand gelopen. 

Het geeft geen goed gevoel dat klokkenluiders met alle mogelijke middelen achtervolgd en vervolgd worden terwijl tegelijkertijd uit niets blijkt dat, van wat er nu inmiddels bekend is, het gevolgen zal hebben voor de kopstukken van de inlichtingendiensten of dat de Amerikaanse overheid ook maar de intentie heeft haar inlichtingendiensten in daadkracht te willen beperken.


powerpoint-afbeelding “PRISM Collection” via The Washington Post

illustratie mobiele telefoon, via The New York Times, van Javier Jaén Benavides

"Het is voor je eigen bestwil" is de slogan van een dictator

JUR KUIPERS


*niet juist wat Hyppönen zegt, want Skype maakte - blijkt uit gelekte documenten van Snowden - al 8 maanden vóór de verkoop aan Microsoft het met haar geheime “Project Chess” voor de NSA mogelijk om toegang te krijgen tot klantgegevens. Verder recruteert de NSA leidinggevende tech-figuren uit Silicon Valley, zoals in 2010 Max Kelly, voormalig hoofd van beveiliging van Facebook (...leuk hè? Facebook NB! waar zowat de hele wereld op zit…BEHALVE IK!)

 link: The New York Times: Web’s Reach Binds N.S.A. and Silicon Valley Leaders (19 juni 2013)

Citaat: 'When Max Kelly, the chief security officer for Facebook, left the social media company in 2010, he did not go to Google, Twitter or a similar Silicon Valley concern. Instead the man who was responsible for protecting the personal information of Facebook’s more than one billion users from outside attacks went to work for another giant institution that manages and analyzes large pools of data: the National Security Agency

Citaat: 'Skype, the Internet-based calling service, began its own secret program, Project Chess, to explore the legal and technical issues in making Skype calls readily available to intelligence agencies and law enforcement officials, according to people briefed on the program who asked not to be named to avoid trouble with the intelligence agencies.

Project Chess, which has never been previously disclosed, was small, limited to fewer than a dozen people inside Skype, and was developed as the company had sometimes contentious talks with the government over legal issues, said one of the people briefed on the project. The project began about five years ago, before most of the company was sold by its parent, eBay, to outside investors in 2009. Microsoft acquired Skype in an $8.5 billion deal that was completed in October 2011.

A Skype executive denied last year in a blog post that recent changes in the way Skype operated were made at the behest of Microsoft to make snooping easier for law enforcement. It appears, however, that Skype figured out how to cooperate with the intelligence community before Microsoft took over the company, according to documents leaked by Edward J. Snowden, a former contractor for the N.S.A. One of the documents about the Prism program made public by Mr. Snowden says Skype joined Prism on Feb. 6, 2011

 link: The Guardian: Skype's secret Project Chess reportedly helped NSA access customers' data (20 juni 2013)

**ANP:'Microsoft hielp NSA encryptie te omzeilen (12 juli 2013)

extra (link): The Guardian: Microsoft handed the NSA access to encrypted messages (?!?)

***Persbericht Rijksoverheid (link): Internetgegevens zes maanden bewaren

extra (link): BITS OF FREEDOM: NEDERLAND HEEFT LAK AAN WAARBORGEN BEWAARPLICHT-WET (14 juni 2013)

extra (link): NRC: AIVD hackt internetfora, ‘tegen wet in’ (30 november 2013)

extra (link): NRC: Advies: meer bevoegdheden voor AIVD en MIVD en scherpere controle (2 december 2013)

extra (link): NRC: wetenschappers keren zich tegen macht geheime diensten (3 januari 2014)

extra (link): Academics Against Mass Surveillance (januari 2014)

extra (link): NRC: Document Snowden: Nederland al sinds 1946 doelwit van NSA (23 november 2013)

extra (link): NRC: Nauwe banden NSA en Nederlandse diensten dankzij Uruzgan (23 november 2013)

bureau Brandeis - Burgers tegen Plasterk

extra (link): Tweakers: Minister Plasterk bevestigt onderscheppen 1,8 miljoen telefoontjes door NSA - met video: Nieuwsuur- interview Plasterk (30 oktober 2013)

**** ’Burgers tegen Plasterk’ - Dagvaarding (link naar pdf)

(link): Volkskrant: Nederland en niet VS tapte 1,8 miljoen telefoontjes (5 februari 2014)

(link): Volkskrant: Thomas van der Kolk- Heeft Plasterk zijn geheime diensten wel onder controle? (5 februari 2014)

(link naar pdf): landsadvocaat: "Conclusie van Antwoord” - verweerschrift op 'Burgers tegen Plasterk' (5 februari 2014)

(link): Volkskrant: Jeroen Visser- Hoe de zaak 'Burgers tegen Plasterk' het kabinet dwong kleur te bekennen (6 februari 2014)

over de “Five Eyes” en “Nine Eyes” (samenwerkingsverbanden inlichtingendiensten) hier info op (Engelstalige) Wikipedia (link): UKUSA Agreement

*****ProPublica: Claim on “Attacks Thwarted” by NSA Spreads Despite Lack of Evidence (23 oktober 2013)

******Zie ook JUR’s BLOG: 1984

Lavabit was een beveiligde (versleutelde) e-mail-service (werd ook gebruikt door Edward Snowden). De eigenaar, Ladar Levison, moest op straffe van een boete van $5000,- per dag (ingaande vanaf 6 augustus 2013) zijn versleutel-codes afdragen aan de FBI. Ladar besloot daarop (voorlopig?) maar helemaal met Lavabit te stoppen. Er zijn gelukkig nog mensen die WEL principes hebben! (zie onderstaande screenshot)

link: The Guardian: Lavabit founder refused FBI order to hand over email encryption keys (3 oktober 2013)

Ladar Levison raadt iedereen af om privé-data toe te vertrouwen aan bedrijven die fysieke banden hebben met de V.S.

(26 januari 2014) NRC: Bas Heijne- Little Brother

(29 januari 2014) Huff Post Politics: Snowden Docs: U.S. Spied On Negotiators At 2009 Climate Summit

(24 september 2013) The Guardian: NSA surveillance goes beyond Orwell's imagination – Alan Rusbridger (hoofdredacteur van The Guardian)

(31 januari 2014) The Guardian: Footage released of Guardian editors destroying Snowden hard drives

(1 februari 2014) The Guardian: The day GCHQ came to call on the Guardian  - citaat: You've had your fun. Now it's time to hand the files back"

the day Guardian destroyed Snowden hard drives under watchful eye of GCHQ

SnowdenFiles-Book

(20 februari 2014) The Guardian: Writing The Snowden Files: 'The paragraph began to self-delete' Journalist Luke Harding was bezig een boek te schrijven over Edward Snowden (“The Snowden Files") toen hij de door hem ingetikte tekst op zijn beeldscherm spontaan zag verdwijnen… citaat: Once I wrote: "Good morning. I don't mind you reading my manuscript – you're doing so already – but I'd be grateful if you don't delete it. Thank you."

(27 februari 2014) The Guardian: Yahoo webcam images from millions of users intercepted by GCHQ 


(1 november 2013) The Guardian (uitgebreide informatie - interactief): 

Pasted Graphic

The NSA Files: Decoded - 

What the surveillance revelations mean for you


© Jur Kuipers 2013