In Darwin’s eigen woorden 

In 2009 zag ik de BBC-documentaire “Darwin’s Struggle, The Evolution of the Origin of Species” dat grotendeels gebaseerd is op brieven en notities van Charles Darwin zelf. Charles Darwin (1809-1882), de man die kwam met de evolutietheorie. Vorig jaar heeft de BBC deze biografische documentaire nog eens herhaald.

Ik heb veel over de persoon Darwin gelezen en gezien, maar vooral deze documentaire over hem is mij bijgebleven. Mooi verteld. Voorzien van commentaren van biografen en biologen.

Die documentaire - “Darwin’s Struggle, The Evolution of the Origin of Species” - is inmiddels door diverse mensen naar het internet geupload. Vanwege dat het vandaag de geboortedag van Darwin is heb ik 'm hierbij ingesloten op deze pagina (het korte reclamespotje in het begin moet je maar voor lief nemen…)

De essentie van wat “natuurlijke selectie” inhoudt wordt prachtig in beeld gebracht. Let vooral op het moment waarop de roofvogel (een Sperwer) in beeld komt. 

De één sterft opdat de ander leeft… Geen leven zonder sterven!

Voor mensen die in staat zijn deze video te downloaden en weten hoe deze af te spelen met VLC (een “open source” media-player dat gratis te downloaden is)  heb ik als extra de Nederlandse ondertiteling - die eraan toe te voegen is - voor download beschikbaar -> klik op DEZE LINK voor download (in Zip).

aan de BBC-4 documentaire werkten mee:

Darwin wachtte erg lang, bijna twintig jaar, met het publiceren van zijn “transmutatietheorie”, - het gegeven dat soorten onderhevig zijn aan verandering door “natuurlijke selectie”. Hoewel hij al in 1844 een “ruwe schets” voor deze theorie had opgesteld durfde hij dit niet te publiceren, wetende dat het inging tegen het Christelijke wereldbeeld. Immers; de mens zou volgens Genesis in de Bijbel in zijn huidige vorm geschapen zijn naar God’s evenbeeld. Zijn theorie impliceerde dat de mens wel eens afkomstig zou kunnen zijn van “lagere dieren”...

Pas toen hij in 1858 een lange brief ontving van een zekere Alfred Russel Wallace, een globetrotter en natuurvorser, werd Darwin genoodzaakt zijn wetenschappelijk gefundeerde theorie te publiceren. Dat schrijven van Wallace sloeg bij Darwin in als een bom. Wallace was, zo bleek uit zijn brief, tot vrijwel dezelfde conclusie gekomen als Darwin. Die brief, die vijf maanden onderweg was geweest, kwam van het (huidige Indonesische) eiland Ternate. Russel Wallace had een “Eureka-moment”  toen hij door Malaria-koorts bevangen in een hutje lag te rillen en had zijn inspiratie vervolgens neergepend en naar de door hem gerespecteerde Darwin gestuurd... 

Op advies van -en onder druk gezet door een aantal bevriende wetenschappers presenteerde Darwin zijn bevindingen samen met die van Wallace (die “Ternate-brief”) op 1 juli 1858 voor de "Linnean Society of London". Dit overigens zonder medeweten van Wallace die zich op dat moment duizenden kilometers verder, dus onbereikbaar, ergens in de jungle in de "Maleisische Archipel” bevond (het huidige Indonesië). 

Thomas Bell, de president van de Linnean Society, schreef in mei 1859 dat het vorige jaar voor de Society niet veel bijzonders had opgeleverd…

"The year which has passed has not, indeed, been marked by any of those striking discoveries which at once revolutionize, so to speak, the department of science on which they bear” (?!?)

Darwin, die oorspronkelijk van plan was op termijn uit te komen met een uit drie dikke boekdelen bestaand werk over zijn evolutietheorie (= “transmutatietheorie"), werkte vervolgens in één jaar zijn “schets” over “natuurlijke selectie” uit en publiceerde in november 1859 een bijna vijfhonderd pagina’s tellend boek dat tot op de dag van vandaag nog steeds in druk verschijnt: "On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life”, of kortweg “On The Origin of Species”.  In het Nederlands: Over het ontstaan van soorten. Dit werk heeft niet alleen enorme invloed gehad op de wetenschap, maar ook op het menselijk denken. Hoewel er maar één miniscuul zinnetje in staat dat gaat over de “mogelijke” evolutie van de mens was het werk vooral daardoor bij publikatie al omstreden… "Light will be thrown on the origin of man”

De toen voornamelijk "Christelijk Westerse Wereld” kwam op z’n kop te staan… Tot op de dag van vandaag hebben vooral conservatief Christelijke stromingen nog steeds moeite met de “door de Duivel bezeten” Darwin en zijn “verdomde evolutietheorie”. 

Er zijn nog steeds heel veel mensen die geloven dat “de mens” in zijn huidige vorm geschapen is door God en dat de Aarde waarop wij leven nog maar 6000 jaar oud is…(in plaats van - volgens empirische wetenschap - ca. 4,5 MILJARD jaar!). Dit zijn de zogenoemde Creationisten… Sommigen willen nog wel aanvaarden dat de Aarde iets ouder is…, dat nog wel... En dan heb je nog de “moderne variant” van het creationisme: "Intelligent Design”…  Daar kom ik binnenkort op terug.

Het overlijden van zijn tienjarig dochtertje Annie op 23 april, eerste Paasdag, 1851 klinkt door in Darwin's beroemde boek “On the Origin of Species"…  Zie daarvoor vooral ook bovenstaande video… 

Voor Darwin’s in memoriam voor zijn dochter Annie klik op deze link: Charles Darwin’s memorial of Anne Elizabeth Darwin

Uitgeverij Nieuwerzijds heeft veel van en over Darwin op haar website staan. De belangrijkste werken van Charles Darwin zijn IN HET NEDERLANDS VERTAALD GRATIS als pdf te downloaden. Hier de links:

In Darwins Woorden, leven werk en denken van Charles Darwin” , - een werkstuk van Chris Buskes, Ranne Hovius, Griet Vandermassen sluit goed aan op de in deze pagina ingesloten video. Voor het downloaden van dit mooie boekwerkje (als pdf), klik op deze link: In Darwins woorden

“Happy Darwin Day!”Het is interessant om een overwoekerde rivieroever te beschouwen, bekleed met talrijke planten van velerlei aard, met zingende vogels in het struikgewas, met allerlei rondfladderende insecten, met wormen wroetend door de vochtige aarde, en daarbij te bedenken dat deze minutieus geconstrueerde vormen, zo verschillend van elkaar, en zo afhankelijk van elkaar op een zo complexe manier, allemaal zijn geproduceerd door wetten die om ons heen werkzaam zijn. 

Er is grandeur in deze visie op het leven, met zijn verschillende krachten die oorspronkelijk zijn ingeblazen in een paar vormen, of in één vorm alleen; en in de visie dat, terwijl deze planeet is blijven rondcirkelen volgens de vaste wet van de zwaartekracht, er uit zo een eenvoudig begin een eindeloze reeks vormen, prachtig mooi en schitterend, zijn geëvolueerd, en onophoudelijk evolueren.


Charles Darwin Signature Black


alle afbeeldingen op deze pagina zijn screenshots uit de beschreven documentaire.


© Jur Kuipers 2013